Hands on

Hands on

Vi har over mange år opbygget en høj fortrolighed til mange af vore mangeårige kunder, og derfor benyttes vi oftest til, at varetage vore kunders opgaver i alle henseender. Vi er som oftest, at betragte som ”stand in” for kunden.

Det viser sig særligt på byggerier, hvor vi oftest er ansat af vore kunde til, at varetage dennes interesser i løbet af byggeriet, renoveringen, ect. Som oftest, ved delaflevering, KS af delaflevering, materialer, løbende tilsyn, byggeplads styring, afholdelses af byggemøder mv., afleveringer til ejere/købere. Fejl/mangel gennemgange, 1 & 5 års gennemgange.

I de senere år har 3xB udført en del ”Hands On” forsikringsskades udbedringer. Hvor 3xB sammensætter et team af de entreprenører der nu skal benyttes til den pågældende opgave. Oftest løber sådanne sager over 2 eller 3 uger alt imens kunden er på ferie.

Normalt forløber sådanne sager med, at boligen gennem fotograferes for dels, at dokumentere evt., skader, men primært for, at reetablere boligen 100% som da kunden forlod denne.

Herefter nedpakkes boligen i containere der opbevares forsvarligt.

Forsikringsskaden udbedres – 24/7 hvis nødvendigt af hensyn til tidsplanen.

Boligen reetableres og godkendes af ejere.

I forbindelse med kunders investering bruges vi oftest til kritisk gennemgang af materialet, bygningen-/rene. Due diligence.

Syns & skøns virksomhed for vore kunder.

Advokat sager, kritisk gennemgang af sagsmaterialet ifm., syn & skøn, kompliceret byggetekniske forhold.