Rådgivning

Hos 3xB finder vi løsningen

– Den gode og fornuftige løsning, der både tilgodeser økonomien, holdbarheden og visionen for bygningen eller produktet.

Vi vurdere altid en sag udfra flere løsninger, som vi analyserer, vurderer og drøfter, inden vi projekterer.

“Vores løsninger skal altid tage udgangspunkt i almen sund fornuft, fremfor teoretiske løsninger, regneark og tabeller.”

Rådgivning

Gennem nyeste viden, erfaringer og tværfaglighed, vil vi sikre projekternes succes.

Rådgivning

Vore kompetencer er brede, vi rådgiver og projekterer gennem alle faser af byggeriet. 

Rådgivning

Fra analyser i idéfasen over projektering til total entrepriser.