Profil 3XB

3xB besidder i dag knowhow, der bygger på ca. 35 års branchekendskab og erfaring inden for bolig- og erhvervsbyggeri.

Virksomheden blev grundlagt tilbage i ´95 mest som en lebens gescheft, ved siden af et vellønnet 8-16 arbejde.

Fra primo ´00 overgår virksomheden fra en lebens gescheft til en full time rådgiver virksomhed.

Fra starten som en almen bredt fagendende rådgiver virksomhed, men som årene går bliver virksomheden stille og roligt mere og mere specialiseret indenfor følgende 4 hovedområder;

”Fortidens Synder”

Virksomheden har ad åre opbygget en ikke helt uvæsentlig erfaring i rådgivning samt håndtering af ”fortidens synder”

Der er her tale om;

PCB – alle former for undersøgelser, test, udarbejdelser af omfangs beskrivelser/rapporter, udarbejdelses af udbudsbeskrivelser, afdækning af egnede entreprenører, enhver form for tilsyn, styring, kontrol mv.

BLY – som ovenstående.

Asbest – som ovenstående.

Profil

”Under Terræn”

Ligeledes om ovenstående, har virksomheden i mange år være akkrediterede samarbejdspartner for flere af landets største forsikringsselskaber, indenfor skadeserstatninger under særligt ejerskifteforsikringer.

Vi har opnået en ikke ubetydelig speciel erfaring indenfor, omfangsbestemmelser, test, udarbejdelser af beskrivelser/rapporter, udarbejdelses af udbudsbeskrivelser, afdækning af egnede entreprenører, enhver form for tilsyn, styring, totalrådgivning, kontrol mv.

Primært omhandlende;

 • Sætningsskader i og under terræn.
 • Projektering af understøbnings opgaver, beregninger, støbeplaner, skitser.
 • Vand-/fugt indtrængning i og under terræn.
 • Dræn løsninger, omfangs-/stik-/tæppe dræn.
 • Grundvandssænkning.
Profil

”Hands on”

Vi har over mange år opbygget en høj fortrolighed til mange af vore mangeårige kunder, og derfor benyttes vi oftest til, at varetage vore kunders opgaver i alle henseender.
Vi er som oftest, at betragte som ”stand in” for kunden.

Det viser sig særligt på byggerier, hvor vi oftest er ansat af vore kunde til, at varetage dennes interesser i løbet af byggeriet, renoveringen, etc. Som oftest, ved delaflevering, KS af delaflevering, materialer, løbende tilsyn, byggeplads styring, afholdelses af byggemøder mv., afleveringer til ejere/købere. Fejl/mangel gennemgange, 1 & 5 års gennemgange.

I forbindelse med kunders investering bruges vi oftest til kritisk gennemgang af materialet, bygningen-/rene. Due diligence.

Syns & skøns virksomhed for vore kunder.

Advokat sager, kritisk gennemgang af sagsmaterialet ifm., syn & skøn, kompliceret byggetekniske forhold.

”Miljø & Energi”

Virksomheden har over flere år, tilegnede sig en betydelig speciel vinden indenfor området.

I ´14 blev en af vore totalrådigriver energirenoverings sager indstillet til ”Bedre Byg & Bolig Prisen” og kom iblandt de 20 bedste i Danmark.

Vi besidder en lang række top speciel viden, og vores senioringeniør regnes for, at have en af de 10 klogeste ”hjerner” i Danmark indenfor området. Og har i mange år deltaget i en lang række ”tænke tanke” Black Boxes test, mv.

Vore tilgang til området er ”holistisk” og alt skal ses i en sammenhæng hvor både beregninger og ikke mindst fornuften skal gå op i en større enhed.

Erhvervsmæssig erfaring

Den erhvervsmæssige erfaring er opnået i forbindelse med opførelse af en lang række større og mindre byggerier samt udførte renoveringsopgaver i Danmark, Tyskland og Mellemøsten - alle med 3xB som enten rådgiver, teknisk og administrativ leder eller entreprenør.

 • 3xB har de senere år udmærket sig ved, at indtræde som
  problemløser i et større antalbyggesager, med meget stor succes.
 • 3xB påtager sig alle brancherelaterede opgaver i Danmark.
  Større opgaver løses overalt og efter ønske.
 • 3xB samarbejder tæt med arkitekt og advokat, og kan således
  derfor tilbyde den ”fulde pakke”.

Alle opgaver styres personligt i den udstrækning det er muligt, af samme medarbejder, fra start til slut.

Samtlige opgaver udføres til fast pris, eller efter regning i henhold til nærmere aftale og opgavens karakter.

I dag primo ´19 tæller virksomheden 4 rådgivere.

Disse er;

 • Heino - født ´65 - Teknikumingeniør, stifter og partner.
 • Louis - født ´75 - Indretningsarkitekt, og partner.
 • Peter - født ´71 - Konstruktør.
 • Claus – født ´66 – Konduktør
 • Jan - født ´55 - HD i økonomi og regnskab.
 • Brian - født ´62 - Miljø- og No-Dig specialist, direktør for Irland og Partner.

Alle ovenstående er alle tidligere militær ansatte, hvilket i det daglige sætter sit meget tydelige præg på hverdagen.

Vi arbejder ud fra 2 meget væsentlige parameter;

”SOP” - Standard Operation Procedure. Hvor alt hvad vi foretager os enten er standardiseret eller bliver det, dette lettere vores daglige arbejdes procedure væsentligt.

”Minimal Indsats Maksimalt udbytte”. Alt bliver konstant trimmet og tilpasset til det bedst mulige opnåelige resultat til gavn for vore kunder og derved også for virksomheden.

Virksomheden ”tegnes” i det daglige af Heino.

Heino varetager de overordnede opgaver, særligt i forhold til vore set-up i Ungarn, tillige har Heino fast plads i div., ministerielle udvalg under energi-/miljøministeriet.

Heino sidder desuden i div., udvalg under SBI samt i Dansk Industri, og fungere også som ekstern underviser.

Peter er den daglige ”praktiske gris” der ganske enkelt får enderne til at nå hinanden, ude på vore sager.

Peters fortid som entreprenør viser sig igen og igen som værende et meget stort plus, når en given sag er ved, at spidse til.

Jan er primær back office, og styre økonomi, tidsplaner, tilbud, papirgange, mv.,

Jan er ligeledes den store ”tænker” hvis rigelige geniale nytænkning og nye ideer til stadighed er et stort plus for virksomheden.

Brian er vores mand når det gælder kloakker, dræn, grundvand, faskiner, gravefri renoverings metoder, kloak tv, regnvands genindvending, omfangs dræn, lækage søgning, isolering, fugt skader, sætnings skader, kort sagt ALT under terræn.

Virksomhedens primære kunder tæller i dag, større industrielle professionelle bygherre og forsikringsselskaber.

Et mindre udpluk af disse er;

 • Kommuner.
 • Regioner.
 • Forsikringsselskaber.
 • Alm., nyttige boligselskaber.
 • Developere.
 • Mellemstore til større entreprenører.
 • Udenlandske ejendomsbesiddere i DK.
 • Udenlandske virksomheder med produktions faciliteter i Danmark.
 • Rigmænd.
 • Samarbejde i udlandet primært Ungarn.

Virksomheden er flerårigt medlem i F.R.I (Foreningen af Registrerede Ingeniører) og er derved professionelt ansvars forsikret via F.R.I´s medlemmers kollektive ansvarsforsikring. Samt DI, som er den førende erhvervsorganisation i Danmark.