Vand og vandbesparelser

Vand og vandbesparelser

Det kommer bag på de fleste, hvor meget ekstra et unødigt højt vandforbrug koster.  Med en kubikmeterpris på mellem 40 og 60 kr. – i nogle kommuner endda helt op til 80 kr. – kan det betale sig at holde styr på sit forbrug. Dertil kommer selvfølgelig hensynet til miljøet, som du kan give en hjælpende hånd ved at holde igen på de dyre vanddråber.

I denne sektion giver vi dig information og tips til vandbesparelser både i og udenfor hjemmet. Hvis du vil sammenligne med, hvad et gennemsnitligt vandforbrug er, skal du regne med, at du forbruger 110-125 liter vand i døgnet til madlavning, bad, tøjvask, opvask og toiletskyl. Det giver et vandforbrug på 40-43 m3 vand om året pr. person.

Vandbesparelser i bad og køkken

Op mod 65% af vandforbruget i en husstand går til hygiejne og toiletskyl. Så badeværelse og køkken er et godt sted at starte, når du vil reducere dit vandforbrug.

Eksempelvis kan du hente en stor økonomisk gevinst ved at bruge en sparebruser i badet. Typisk kan du halvere vandforbruget til bad ved alene at udskifte brusehovedet. Og når du nu er i gang, kan du samtidig sætte vandsparer på alle vandhanerne i huset.

Har du et gammelt toilet, kan du også her spare både vand og penge ved at skifte til et nyt toilet med lavt vandforbrug. Investeringen vil være tjent hjem på få år.

Vandbesparelser på toilettet

En stor del af vandforbruget i hjemmet går til toiletskyl, især hvis det er ældre toiletter.

Vand og vandbesparelser

Helt gamle toiletter med en cisterne der hænger højt på væggen bruger 12 liter vand eller mere pr. skyl.

Vand og vandbesparelser

Ældre toiletter, hvor cisterne og wc-kumme er bygget sammen (normalt i dag) bruger ca. 9 liter pr. skyl – nogle en del mere.

Vand og vandbesparelser

Nyere toiletter bruger ca. 6 liter pr. skyl.

Vand og vandbesparelser

Toiletter med 2-skylsknap bruger typisk 3 liter til lille skyl og 6 liter til stort skyl.

De nyeste 2-skyls toiletter bruger henholdsvis 2 liter til lille skyl og 4 liter til stort skyl. Skyllemængden kan for det meste justeres, så den f.eks. kan indstilles til f.eks. 2/4 liter eller 3/8 liter, hvis det er nødvendigt pga. afløbssystemet.

De nye toiletter er indrettet til at fungere korrekt ved de lave vandmængder.

Derimod skal man ikke fylde sten eller andet i cisternen på et eksisterende toilet, da det kan ødelægge skyllevirkningen og evt. medføre stoppede afløbsrør.

Der fås dog indsatser til eksisterende toiletter, som gør det muligt at vælge lille skyl på 3 liter og stort skyl som er uændret.

Det er en god ide at holde øje med at installationerne er i orden.

Et toilet, hvor vandet står og løber, kan koste op til 8 m3 vand og 400 kr. i døgnet.

Selvom toilettet løber så lidt, at du ikke kan se det med det blotte øje, kan det give et årligt vandspild på 100 m3 vand eller 5.000 kr. Du kan nemt teste om toilettet er utæt, ved at sætte en serviet mod bagsiden af toiletkummen.

Hvis den bliver våd, skal du have repareret dit toilet hurtigst muligt.

Vand og vandbesparelser

Udnyt regnvandet

Regnvandet kan nemlig, i stedet for oversvømmelser, opsamles og bruges til toiletskyl, tøjvask, rengøring af fliser, biler, mm. samt til havevanding.

Det er også muligt at nedsive vandet i en faskine eller samle det i en havesø.

Vand og vandbesparelser

Faskiner og nedsivning

Ved store regnmængder, viser det sig ofte, at kloakkerne har svært ved at rumme de mange kubikmeter vand.

Og i stedet for at risikere vandskader på hus og hjem, kan det være værd at få anlagt omfangsdræn omkring boligen, som samler regnvandet og leder det hen til en faskine, hvorfra det siver ud i jorden.

Du kan også vælge at tilslutte nedløbsrørene - der normalt leder vand ud i kloakken - til en faskine og nedsive vandet, og dermed helt undgå overløb til kloakken.

Vand og vandbesparelser

Regnvand til haven

Den simpleste brug af regnvand er at sætte en regnvandstønde på nedløbsrøret og samle vandet op til havevanding. Der findes et væld af tønder i forskellige prisklasser på markedet – plasttønder i diverse størrelser, farver og udformninger og også nogle trætønder.

Tønden skal tilsluttes nedløbsrøret via et rør med filter og der skal være et overløb til kloak.

Vand og vandbesparelser

Nedsivning af regnvand

Nedsivning af regnvandet foregår ved hjælp af en faskine. En faskine er i realiteten et hul i jorden, som f.eks. er fyldt med sten eller færdigproducerede kassetter med perforerede plastikrør.

Faskinen sørger for at regnvandet siver ud i jorden og dermed ledes tilbage til naturen.

En faskine kan afhjælpe oversvømmelse af grunden. Hvis du helt frakobler regnvandet fra den offentlige kloakering, er der flere kommuner som tilbagebetaler en del af tilslutningsbidraget.

Du må godt selv bygge en faskine, men du skal følge gældende lovgivning og kommunen skal underrettes, inden du etablerer den.