Energi rådgivning

Energi renovering.

Boligens klimaskærm er husets hue.

Boligens klimaskærm er alt det, der skiller ude fra inde: Ydervægge, vinduer, tag, hoveddør, og så videre. Der er mange penge at spare på varmeregningen, hvis du har en bolig med en god klimaskærm. For mange kan det hurtigt betale sig at få efterisoleret boligen.

Et velisoleret hus behøver færre radiatorer, mindre kedel eller varmepumpe. Din driftsøkonomi og miljøbelastning bliver væsentligt forbedret, og ikke mindst bliver det rart at være inden døre om vinteren.

Hvad er energirenovering?

Energirenovering handler grundlæggende om, at energioptimere din bolig, og dermed få del i de mange besparelser og den komfort, som kan opnås i langt de fleste huse. Det er dig som boligejer, der er den vigtigste aktør, når det gælder om at sætte gang i at energioptimere private boliger.

Og hvis du vil fremtidssikre din bolig, er energirenovering ligeledes et vigtigt parameter. Her melder sig en række spørgsmål: Hvordan udvikler energipriserne sig? Hvor stort er min boligs energiforbrug? Hvad er boligens værdi? Har jeg mulighed for at spare og hvad er fremtidsudsigterne?

Dertil kommer de lovhensyn, der er på byggeri og renovering, som både boligejere og håndværkere skal sætte sig ind i, inden et byggeri- eller renoveringsprojekt påbegyndes.

Tænk energirenovering ind i dine byggeprojekter

Husk også at tænke energirenovering ind i dine byggeprojekter i øvrigt, når du renoverer og bygger på din bolig. Det kan godt betale sig at tænke fremad og gennemtænke tilstanden på alle boligens bygningsdele, inden du går i gang.

Hvis der fx skal males lofter eller hvis der skal males i overetagen, er det en god ide at undersøge, om der er en god tætning, og om der er tilstrækkeligt isoleret, før der spartles og males. Er rummet først blevet malet og indrettet, og det efterfølgende viser sig, at det er utæt og dårligt isoleret, bliver det temmelig uoverkommeligt at starte forfra.

Den bedste løsning er den, der sikrer at de berørte bygningsdele er tidssvarende både isolerings- og komfortmæssigt.

Energi rådgivning

Tilskudsmuligheder.

Skal du bygge om eller energirenovere din bolig, har du mulighed for at søge tilskud på forskellig vis.

En række lokale energiselskaber tilbyder boligejere tilskud, hvis de energioptimerer boligen eller investerer i f.eks. en varmepumpe.

Formelt hedder den form for besparelser salg af kWh besparelser.

Energi rådgivning

Energibesparelser er også komfort.

Hemmeligheden ved en god klimaskærm er i al sin enkelhed at sørge for, at samtlige bygningsdele holder på varmen og dermed får gode overfladetemperaturer om vinteren. At den varme, radiatoren eller gulvvarmen har afleveret sætter sig i væg og rude og bliver der.

Omkring en tredjedel af vores boligers energiforbrug til opvarmning forsvinder i dag gennem utætheder i bygningernes klimaskærm.

Ukontrolleret luftindtrængning i bygninger medfører derfor øget varmetab med højere varmeudgifter til følge.

En af de simpleste måder at reducere energiforbruget og varmeregningen på er derfor at sikre en tæt klimaskærm.

Energi rådgivning

Træk eller komfort.

Herudover spiller utætheder i bygninger også ind i forhold til indeklimaet, og kan bl.a. forårsage trækgener og i værste fald føre til bygningsskader som følge af fugt i konstruktionerne.

Utætheder er derfor ikke hensigtsmæssige og bør så vidt muligt undgås i en moderne bygning.

Energi rådgivning

Gi' din bolig en hue på.

Den primære bevæggrund for at tætne huset er at spare på energien. Ud over at isolere tilstrækkeligt er det vigtigt at tætne huset, så kold luft ikke blæser ind i boligen. Når kold og varm luft mødes, vil luften sætte sig i bevægelse.

Det er det vi oplever som træk. En ting er, at et godt efterisoleret hus sparer mange penge på varmeregningen, hvad enten du bruger olie, træpiller eller varmepumpe – og det er måske særlig relevant i en tid, hvor samfundsøkonomien er i efterårsstemning.

En anden ikke mindre væsentlig ting er, at et velisoleret hus opfører sig præcis som indersiden af en tehætte. Huset bliver simpelthen lunt på indersiden. Måske ikke 28 grader, men med overflader, der er ligeså varme som lufttemperaturen.