VELKOMMEN

Dubai - ejendomsprojekt
3xB Rådgivende Ingeniør F.R.I
Arnøje Bygade 30
4660 Store Hedding
Tlf: +45 70 23 00 87
CVR: 34 89 66 90


 

 


Hos 3xB kan du få al den rådgivning du måtte have behov for, samt nyttig information, indenfor byggeteknik, rådgivning, byggeledelse, byggestyring, kontrol og opfølgning.

Ligeledes tilbyder 3xB tilstandsrapporter, energimærkninger, arkitekt og advokat hjælp – 3xB faste stab er beskikket bygningssagkyndige,
beskikket energimærkekonsulenter EMO konsulent for bygning kategorien en-/flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger.
 
Tillige haves flere års erfaring; 
Løbende (månedlig) energistyring med en konklusion/årsrapport. 
Grønt regnskab, heri kan indgå: Energi, strafafregning for manglede afkøling af fjernvandet, vand, affald ( mad, flasker, affald til genbrug, møbler, afhændet Edb-udstyr) og CO2 udledning. 
 
Handlingsplan for udvikling i energiforbrug, intern miljøhandlingsplan. Sustainabillity om brug af resurser bæredygtigt, bæredygtighedsprofil.
Carbon Footprint, Energy Lean.
 
3xB
kan således tilbyde den ”fulde” pakke – fra skitse projekt til nøglefærdigt indflytningsklart byggeri.